Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Projekt personální podporyProjekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001299

Výše podpory - 596 104 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Vybrané aktivity:

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Bez názvu.jpg


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25
Tyflocentrum Pardubice - "Zážitkový seminář" pro předškoláky
26 27 28 29 30 1
2 3
1. kroužek angličtiny
4
1. lekce tenisu
Kroužek “Pramínek”
5 6 7 8
9 10
Kroužek angličtiny
11
Kroužek tenisu
12 13 14 15
16 17
Kroužek angličtiny
18
Kroužek “Pramínek”
Kroužek tenisu
19
„Den s hokejisty“ - informace s pozvánkou
Divadlo Koloběžka - "Co malí medvědi o podzimu nevědí", 60Kč
20 21 22
23 24
Kroužek angličtiny
25
Kroužek tenisu
26 27 28 29
30 31
Kroužek angličtiny
Vánoční focení - třídy Hvězdička, Měsíček, Sluníčko, Myšky
1
Kroužek “Pramínek”
Kroužek tenisu
Vánoční focení - třídy Mravenci, Čmeláci, Berušky
2 3 4 5