Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Informace k zápisu UKOznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. ve znění novely č. 20/2023 Sb. 

 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою  № 20/2023 ЗБ.

 

Ředitelé mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice / Директори дитячих садків y Пардубіце

oznamují konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

Повідомляють проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13.6.2023 od 8:00-12:00, 13:00-16:00

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450. / Дитячі садoк

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2

 

 

 

 

 

Informace ke konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb. 

 

Інформація про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.

 

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 13.6.2023, 8:00-12:00, 13:00-16:00

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská školy / Дитячі садки Пардубіце

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva / Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let / У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty / Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání / заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку)

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat / документ, що дає право представляти дитину

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání - tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let) / довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií / Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

                                           

V /м. Pardubicích  dne/дата 8.6.2023                    

 

 

 

Kritéria k přijetí dětí  

7_Kriteria_prijimaci_rizeni_ 2023_24_zvl.zapis_Ukrajina_dvojjazyčně.pdf

 

Přihláška k přijetí dětí

1_Žádost o přijetí_UK_dvojjazyčně.pdf               

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Kroužek “Pramínek”
Vzdělávací centrum SFÉRA - třída Mravenci
30
Společné focení tříd
4. lekce IN-LINE - poslední
31
Den dětí v MŠ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
Pramínek - vystoupení pro rodiče dětí, od 16:00 na třídě Hvězdička
13
Třída Sluníčko - pasování předškoláků
14 15 16
17 18 19
Třída Mravenci - rozloučení s předškoláky od 16:00
20
Třída Sluníčko - Svatojánská slavnost
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30