Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Informace školní jídelny pro školní rok 2021/2022 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Cena stravy celodenní: 740,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

20 × 37,-Kč

Cena stravy dětí, které během školního roku dovrší 7let celodenní: 800,-Kč

20 × 40,-Kč

 

Cena stravy polodenní: 580,-Kč (přesnídávka, oběd, pitný režim)

20 × 29,- Kč

Cena stravy dětí, které během školního roku dovrší 7let polodenní: 640,-Kč

20 × 32,-Kč

(polodenní = pokud dítě odchází z MŠ pravidelně celý měsíc po obědě)

 

Cena úplaty školného: pro školní rok 2021/2022 činí: 494,-Kč/měsíc

 

Cena celkem za měsíc: Celodenní = 1 234,-Kč (7letý 1 294,-Kč)

                                          Polodenní = 1 074,-Kč (7letý 1 134,-Kč)

Úplatu za vzdělávání je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno (není závislé na docházce).

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné.

Ostatní děti úplatu za vzdělávání (školné) hradí.

 

Zákonný zástupce souhlasí s úhradou platby stravného i školného a to do 20. dne předcházejícího měsíce, kterého se platba týká.

Vyúčtování stravného je prováděno k poslednímu prosinci a srpnu. Přeplatky stravného jsou vypláceny bezhotovostně během ledna a září na účet, ze kterého platby přicházejí.

Absence úhrady může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (viz. Školní řád).

 

Zálohy na stravné a úplatu za vzdělávání se hradí převodem z účtu na účet mateřské školy

u Komerční banky č.ú.22832561/0100 + variabilní symbol, který Vám přidělí vedoucí školní jídelny.

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení Vašeho dítěte.

 

Při změně čísla účtu, přijďte prosím do kanceláře, vyplnit: „Prohlášení o změně čísla účtu“.

 

Případné dotazy ohledně stravování na e-mail. adrese: vedouci.sj@msbrozikova.cz nebo telefonu 606 890 714, 466 799 170.

 

Děti omlouvejte do 7,30 hodin na uvedených kontaktech (třída, jméno a příjmení dítěte).


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Návštěva Ekocentra Paleta - třída "Čmeláci"
Společné focení tříd
Ukázka hokejbalu v MŠ
31
Kroužek “Pramínek” - závěrečná lekce
Kroužek tenisu - POSLEDNÍ LEKCE!
1
Dětský den - "Karneval"
2 3 4
5 6
Výlet - Zámecký park Častolovice (třídy Hvězdička, Měsíček)
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2