Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Informace školní jídelny pro školní rok 2022/2023INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Cena stravy celodenní: 900,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

20 × 45,-Kč

Cena stravy dětí, které během školního roku dovrší 7let celodenní: 980,-Kč

20 × 49,-Kč

 

Cena stravy polodenní: 720,-Kč (přesnídávka, oběd, pitný režim)

20 × 36,- Kč

Cena stravy dětí, které během školního roku dovrší 7let polodenní: 800,-Kč

20 × 40,-Kč

(polodenní = pokud dítě odchází z MŠ pravidelně celý měsíc po obědě)

 

Cena úplaty školného: pro školní rok 2022/2023 činí: 505,-Kč/měsíc

 

Cena celkem za měsíc: Celodenní = 1 405,-Kč (7letý 1 485,-Kč)

                                          Polodenní = 1 225,-Kč (7letý 1 305,-Kč)

 

Úplatu za vzdělávání je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno (není závislé na docházce).

Předškoláci (děti, v kterém příslušném školním roce dosáhnout 6 let) a děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné.

Ostatní děti úplatu za vzdělávání (školné) hradí.

 

Zákonný zástupce souhlasí s úhradou platby stravného i školného a to do 20. dne předcházejícího měsíce, kterého se platba týká.

Vyúčtování stravného je prováděno k poslednímu prosinci a srpnu. Přeplatky stravného jsou vypláceny bezhotovostně během ledna a září na účet, ze kterého platby přicházejí.

Absence úhrady může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (viz. Školní řád).

 

Zálohy na stravné a úplatu za vzdělávání se hradí převodem z účtu na účet mateřské školy

u Komerční banky č.ú.22832561/0100 + variabilní symbol, který Vám přidělí vedoucí školní jídelny.

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení Vašeho dítěte.

 

Při změně čísla účtu, přijďte prosím do kanceláře, vyplnit: „Prohlášení o změně čísla účtu“.

 

Případné dotazy ohledně stravování na e-mail. adrese: vedouci.sj@msbrozikova.cz nebo telefonu 606 890 714, 466 799 170.

 

Děti omlouvejte do 7,30 hodin na uvedených kontaktech (třída, jméno a příjmení dítěte).


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
3. lekce plavání
28
Kroužek angličtiny - ZRUŠENO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
4. lekce plavání
14
Kroužek angličtiny - ZRUŠENO
15
Kroužek tenisu
16
Pohádkové dechové kvinteto v MŠ
17 18 19
20
5. lekce plavání
21
Den otevřených dveří v naší MŠ
22
Kroužek tenisu
Kroužek “Pramínek”
23
Kroužek pohybové výchovy
24 25 26
27
6. lekce plavání
28
Návštěva ZUŠ - předškoláci
29
Den otevřených dveří v naší MŠ
Kroužek tenisu
30
Pozvánka na setkání rodičů předškolních dětí
Schůzka rodičů předškoláků s ředitelem školy Mgr. Františkem Němcem – ZŠ Polabiny III.
31 1 2