Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Péče o děti pracovníků IZS, zdravotníků a vybraných profesí + další informacePéče o děti pracovníků IZS, zdravotníků a vybraných profesí

 

Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450 je otevřena od 1.3.2021 v péči o děti zaměstnanců IZS, zdravotníků a vybraných profesí (vybrané profese budou upřesněny po vydání opatření pana hejtmana).

 

 V případě, že máte o danou službu zájem, stáhněte si, prosím, formuláře, vyplňte a přineste při nástupu. Razítko zaměstnavatele dodáte následně.

 

Je možné také odeslat na mail (i bez razítka zaměstnavatele, to dodáte následně)

reditelka@msbrozikova.cz

 

v případě dotazu volejte na 606 764 820. (Bc. Marcela Nováčková, ředitelka školy)

 

Žádost o umístění

 

Prohlášení o bezinfekčnosti

 

Váš zájem, prosím, dle možností nahlaste předem, abychom věděli, alespoň přibližně, kolik dětí nastoupí.

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Informace pro rodiče k zajištění péče v Mateřské škole Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450 

Tato škola je určená Opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu

 • Provoz v mateřské škole bude zajištěn od 6:30 do 16:30 hodin
 • Prosíme o nástup dětí nejdéle do 8:00 hodin, jinak po předešlé domluvě.
 • Děti budou rozděleny do tříd po maximálně 15 dětech
 • Do školky je možné přijmout dle zájmu až 75 dětí. Jednotlivé třídy se nebudou spojovat
 • Ráno při nástupu odevzdá rodič vyplněné formuláře – žádost a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Rodič má povinnost oznámit jakoukoliv změnu (lze i imailem)
 • Děti budou ráno přijímány před šatnami dětí zaměstnancem školy. Rodiče nebudou mít ráno do šaten přístup
 • Odpoledne si budou rodiče vyzvedávat děti v šatně. Do šatny bude omezený přístup v maximálním počtu 2 osob a to v respirátoru
 • Dětem bude zajištěna strava a pitný režim
 • Péče o děti ani stravné nebude rodičům účtováno
 • Zaměstnanci budou v zařízení po celý den v respirátoru, děti ho v mateřské škole mít nemusí
 • V mateřské škole je k dispozici teploměr pro případ zdravotní indispozice
 • Děti budou poučeny o hygieně rukou, k dispozici bude mýdlo, bezoplachová dezinfekce, papírové kapesníky
 • Informace k umístění dětí rodiče získají na MŠ Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450 na www.msbrozikova.cz na tel. čísle 606 764 820

  

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 26. února 2021 č. 212 

Vybrané profese které mohou využít MŠ zajišťující péči v nouzovém stavu 

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

 

Opatření hejtmana Pardubického kraje


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
3. lekce plavání
27
Kroužek angličtiny
28
Kroužek tenisu
29 1 2 3
4
4. lekce plavání
5
Kroužek angličtiny
6
Kroužek “Pramínek”
Kroužek tenisu
7
Zrakový screening
8
Vzdělávací centrum Sféra - třída "Mravenci"
9 10
11 12
Vystoupení kroužku "Pramínek"
13 14 15 16 17
18
5. lekce plavání
19
Kroužek angličtiny
20
Den otevřených dveří - 9:30 – 11:30
Kroužek “Pramínek”
Kroužek tenisu
21 22 23 24
25
6. lekce plavání
26
Kroužek angličtiny
27
Kroužek tenisu
28 29 30 31