Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Fulltextové vyhledávání

Informace o platbáchINFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Cena stravy celodenní: 693,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

21 × 33,-Kč

Cena stravy dětí, které během šk. roku dovrší 7let celodenní: 714,-Kč

21×34,-Kč

Cena stravy polodenní: 546,-Kč (přesnídávka, oběd, pitný režim)

21 × 26,- Kč

Cena stravy dětí, které během šk. dovrší 7let polodenní: 567,-Kč

21×27,-Kč

(polodenní = pokud dítě odchází z MŠ pravidelně celý měsíc po obědě)

Cena úplaty školného: pro školní rok 2017/2018 činí: 475,-Kč/měsíc

Cena celkem za měsíc: Celodenní = 1 168,-Kč   (7letý 1 189,-Kč)

                                          Polodenní = 1 021,-Kč   (7letý 1 042,-Kč)

Úplatu za vzdělávání je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno (není závislé na docházce).

 

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné.

Ostatní děti  úplatu za vzdělávání (školné) hradí.

Zákonný zástupce souhlasí s úhradou platby stravného i školného a to do 20. dne předcházejícího měsíce, kterého se platba týká. Vyúčtování stravného je prováděno k poslednímu prosinci a srpnu. Přeplatky stravného jsou vypláceny bezhotovostně během ledna a září na účet, ze kterého platby přicházejí.

Absence úhrady může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (viz. Školní řád). Zálohy na stravné a úplatu za vzdělávání se hradí převodem z účtu na účet  mateřské školy u Komerční banky č.ú.22832561/0100 + variabilní symbol, který Vám přidělí  vedoucí školní jídelny. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení Vašeho dítěte.

Při změně čísla účtu, přijďte prosím do kanceláře, vyplnit: „Prohlášení o změně čísla účtu“. Případné dotazy ohledně stravování na e-mail. adrese: vedouci.sj@msbrozikova.cz nebo telefonu 606 890 714, 466 799 170

Děti omlouvejte do 7,30 hodin na uvedených kontaktech.


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
KROUŽEK ANGLIČTINY - 1. SKUPINA 14.30 (MRAVENCI + SLUNÍČKA), 2. SKUPINA 15.15 (ČMELÁCI)
11 12 13 14 15 16
17
KROUŽEK ANGLIČTINY - 1. SKUPINA 14.30 (MRAVENCI + SLUNÍČKA), 2. SKUPINA 15.15 (ČMELÁCI)
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6