Mateřská škola
Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Informace o platbáchINFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Cena stravy celodenní: 693,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

21 × 33,-Kč

Cena stravy dětí, které během šk. roku dovrší 7let celodenní: 714,-Kč

21×34,-Kč

Cena stravy polodenní: 546,-Kč (přesnídávka, oběd, pitný režim)

21 × 26,- Kč

Cena stravy dětí, které během šk. dovrší 7let polodenní: 567,-Kč

21×27,-Kč

(polodenní = pokud dítě odchází z MŠ pravidelně celý měsíc po obědě)

Cena úplaty školného: pro školní rok 2017/2018 činí: 475,-Kč/měsíc

Cena celkem za měsíc: Celodenní = 1 168,-Kč   (7letý 1 189,-Kč)

                                          Polodenní = 1 021,-Kč   (7letý 1 042,-Kč)

Úplatu za vzdělávání je povinen zaplatit v uvedené výši každý, jehož dítě je do MŠ přihlášeno (není závislé na docházce).

 

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné.

Ostatní děti  úplatu za vzdělávání (školné) hradí.

Zákonný zástupce souhlasí s úhradou platby stravného i školného a to do 20. dne předcházejícího měsíce, kterého se platba týká. Vyúčtování stravného je prováděno k poslednímu prosinci a srpnu. Přeplatky stravného jsou vypláceny bezhotovostně během ledna a září na účet, ze kterého platby přicházejí.

Absence úhrady může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (viz. Školní řád). Zálohy na stravné a úplatu za vzdělávání se hradí převodem z účtu na účet  mateřské školy u Komerční banky č.ú.22832561/0100 + variabilní symbol, který Vám přidělí  vedoucí školní jídelny. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení Vašeho dítěte.

Při změně čísla účtu, přijďte prosím do kanceláře, vyplnit: „Prohlášení o změně čísla účtu“. Případné dotazy ohledně stravování na e-mail. adrese: vedouci.sj@msbrozikova.cz nebo telefonu 606 890 714, 466 799 170

Děti omlouvejte do 7,30 hodin na uvedených kontaktech.


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Kroužek angličtiny
31
Kroužek tenisu
1 2 3 4
5 6
4. lekce lyžování
Kroužek angličtiny
7
Kroužek tenisu
Kroužek “Pramínek”
8 9 10 11
12
1. lekce plavání
13
Kroužek angličtiny
14
Kroužek tenisu
15 16 17 18
19
2. lekce plavání
20
Kroužek angličtiny
21
Kroužek tenisu
Kroužek “Pramínek”
22 23 24 25
26
3. lekce plavání
27
Kroužek angličtiny
28
Kroužek tenisu
29 1 2 3